Ηλιοπροστασία αυτοκινήτου Lazer.
Με ειδικό ρέλι που δεν φθείρεται.