Τα καπάκια βαλβίδων αέρα τροχού είναι κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου, σκληρά και ανθεκτικά, το σχήμα τους δεν είναι εύκολο να αλλάξει ακόμα και όταν πιέζονται. Tα καπάκια βαλβίδων έχουν πλήρη στεγανοποίηση O ring, ώστε να αποτραπεί η είσοδος νερού, χιονιού και σκόνης στο ελαστικό, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής των ελαστικών. 5 τμχ.