Επαναχρησιμοποιήσιμη τάπα καυσίμου έκτακτης ανάγκης αντικατάστασης
Το εύκαμπτο υλικό ταιριάζει σε όλα τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά | Κατάλληλο για βενζίνη, ντίζελ, αμόλυβδη.