Αυτό το ανακλαστικό γιλέκο ασφαλείας σας προστατεύει και μειώνει τους κινδύνους ατυχημάτων.