Καλώδιο ταχείας φόρτισης πολλαπλών λειτουργειών

3A

Μήκος: 1 μέτρο