Καλώδιο Type-C to Type-C
Ταχεία φόρτιση και συγχρονισμός
δεδομένων
60W
3A
1,5 μέτρο