Χαρακτηριστικά:
Ισχύς εισόδου: DC12-24V;
Ισχύς εξόδου QC3.0 USB:
DC5V,3A/9V,3A/12V,2.5A; 18W MAX
Ισχύς εξόδου PD USB:
DC 5V,3A/9V,3A/12V,2.5A/
15V,2A/20V,1.5A 18W MAX