Ισχύς εισόδου: 12-24V DC
Ισχύς εξόδου: 5V DC-1000MA LED ένδειξη
Προστασία σε περίπτωση βραχυκυκλώματος
Αυτόματη διακοπή υπερφόρτωσης