Κάθε συσκευασία περιέχει τα εξής τεμάχια: 10 x 3A, 10 x 5Α, 10 x 7.5Α, 20 x 10Α, 20 x 15Α, 10 x 20Α, 10 x 25Α, και 10 x 30Α.