Κάθε συσκευασία περιέχει τα εξής τεμάχια: 1 x 5Α, 1 x 7.5Α, 2 x 10Α, 2 x 15Α, 2 x 20Α, 1 x 25Α, και 1 x 30Α.