Προστατεύει όλα τα κυκλώματα ψύξης από πάγο, σκουριά και υπερθέρμανση. Έτοιμο προς χρήση αντιψυκτικό. Υγρό για κλειστά κυκλώματα ψύξης αυτοκινήτων. Δεν αραιώνεται.