Η εταιρεία μας πειθαρχεί απόλυτα σε όλες τις Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Διατάξεις με στόχο την ασφάλεια των καταναλωτών.
Ποιοτικές εγκρίσεις και εγκρίσεις ασφαλείας βάση της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Νομοθεσίας, για όλα τα προϊόντα που είναι απαραίτητο να υπάρχουν, είναι άμεσα διαθέσιμα με ένα ηλεκτρονικό αίτημα προς την εταιρεία μας.